top of page

Om oss

Partiets grundare och ledare Sudhagar Raghupathy 41 är född och uppväxt  i Sverige med indiska rötter. Han är idag gymnasielärare sedan 2003 men också varit politiskt aktiv och debattör sedan flera år tillbaka. Hans engagemang i skolan fick honom att brinna för skolpolitik, barn och ungdomsfrågor, psykisk ohälsa,  frågor som berör socioekonomiskt segregerade områden som tillexempel gängvåld, kriminalitet, utanförskaps, genus och hedersfrågor m.m. Han har också flera års erfarenhet på Fryshsuet som ungdomskordinator och föreläsare både i Sverige och utomlands där han har samarbetat aktivt med flera internationella organisationer kring frågor som som integration, anti-rasism, interkulturellt och interreligiöst samarbete, fredsfrågor m.m. Under alla dessa år har han försökt att engagera sig i några politiska partier. Men eftersom han aldrig riktigt kände sig hemma i något av de etablerade partierna och ej fick riktigt gehör för sina politiska förslag och idéer samlade han ihop ett par ungdomar och unga vuxna som han hade jobbat med utanför skolsammanhang vilket resulterade i bildandet av Kunskapsdemokratiska partiet.

Facklan med den brinnande lågan - partisymbolen symboliserar gammal och ny visdom och kunskap från världens alla hörn. Facklan med brinnande lågan symboliserar också kärleken och passionen till landet man lever i och alla människor som bor i landet men också att man älskar och brinner för människors välmående, trygghet, säkerhet och mänskliga rättigheter världen över. 

KDP Logga.png
bottom of page