top of page
sudden.PNG

KDP:s partiledare

Mitt namn är Sudhagar Raghupathy 41 år gammal och är partiets grundare och ledare. Jag är född och uppväxt  i Sverige med indiska rötter. Jag föddes 1980 i Sverige och har gått den svenska utbildningen från lågstadiet upptill högskolenivå med undantag högstadiet då jag bodde i Indien mellan åren 1993 - 1997. Jag har jobbat som gymnasielärare sedan 2003, samt även jobbat med en hel del annat vid sidan om, men också varit politiskt aktiv och debattör sedan flera år tillbaka.


Mitt engagemang i skolan fick mig att brinna för skolpolitik, barn och ungdomsfrågor, psykisk ohälsa, frågor som berör socioekonomiskt segregerade områden som tillexempel gängvåld, kriminalitet, utanförskap, genus och hedersfrågor m.m. Jag har också flera års erfarenhet på Fryshuset 2011/2012 - 2017 som ungdomskoordinator, föreläsare och workshophållare både i Sverige och utomlands där jag har samarbetat aktivt med flera nationella och internationella organisationer kring frågor som integration,

anti-rasism, interkulturellt och interreligiöst samarbete, fredsfrågor m.m. Under åren 2011/2012 - 2017 när jag var anställd och aktiv på Fryshuset har jag försökt att engagera mig i några politiska partier och varit nere på Almedalsveckan i Visby på Gotland under varje sommar träffat politiker från olika partier och presenterat olika förslag och idéer från unga och unga vuxna med anknytning till Fryshuset men också andra unga utanför Fryshussammanhang som jag hade samlat på mig genom intervjuer och enkäter.

 

Men eftersom jag aldrig riktigt fick något riktigt gehör för mina och de ungas politiska idéer och förslag och inga politiker tog mig eller de ungas idéer på allvar så skapade det en enorm besvikelse, frustration och förargelse hos mig att jag hade svikit de unga som hade stora förhoppningar och förväntningar.

 

Detta ledde till att jag samlade ihop ett par ungdomar och unga vuxna som jag hade jobbat med i och utanför skolsammanhang samt även i och utanför Fryshussammanhang vilket resulterade i bildandet av Kunskapsdemokratiska partiet.

 

Mina tretton hjärtefrågor  där alla frågor är lika viktiga är, psykisk ohälsa, skola, integration, nolltolerans mot gängvåld och kriminalitet, jämlikhet och jämställdhet, noll tolerans mot hedersbrott, trygghet och säkerhet, jobb och meningsfull sysselsättning, sjukvård och äldreomsorg, pensionärers situation i Sverige, glesbygd och landsort och tillslut klimat och miljö. 

bottom of page