top of page
Search

Debatt: Återinför etik och moral som ämne i skolan


Allt för lite i den svenska läroplanen handlar om att visa empati och solidaritet med andra medmänniskor. Skolan bör satsa mer på att lära ut etik och moral, med hjälp av religiösa och sekulära berättelser från olika kulturer, skriver Sudhagar Raghupathy, Kunskapsdemokratiska Partiet.Comments


bottom of page